"... אכן מאותו יום, גמלה בליבי ההחלטה לנסות ולהשתמש בכלב נחייה. למרות שכילד פחדתי מכלבים, הרציונאלי גבר על האמוציונאלי והתחלתי בתהליך הקשה והמייגע אז, באמצע שנות ה-70, לעבור קורס ולקבל כלב נחייה מתאים."