משרד הרווחה והשרותים החברתיים:

http://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha/Disabilities/Blindness/

בתי הספר לאימון כלבי נחייה:

מרכז ישראלי לכלבי נחייה לעיוורים - בית עובד

http://www.he.israelguidedog.org/

עיניים מנחות לעיוור בישראל - קיבוץ צבעון (ליד סאסא)

http://www.guidedogs.co.il/

 

המרכז לעיוור, תל אביב:

http://www.blinds.org.il/

 

משרד המשפטים - נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:

http://www.justice.gov.il/mojheb/NetzivutNew/