מידע לחברי האגודה

 

האגודה פועלת במספר מישורים:

סיוע בטיפול ובאחזקת כלבי הנחייה -

התוכנית לבריאות הכלב מספקת מענה לצרכי כלב הנחיה בהתאם לקריטריונים שנקבעו לכך.

פעילות חברתית למען קהילת העיוורים הנעזרים בכלבי נחייה -

פעילות הכוללת טיולים, נופש שנתי ועוד.

פעולות מודעות והסברה -

פרויקט חינוך למודעות הינו מערך ההסברה של האגודה שפועל בכל רחבי הארץ ובו נוטלים חלק פעיל חברי האגודה.

פניות הציבור -

מעקב וטיפול בתלונות הקשורות להפרת חוק איסור הפליית עיוורים הנעזרים בכלבי נחייה וכן התקנות השונות הנוגעות בכך. מטרת תחום פניות הציבור הינה בראש ובראשונה חינוך והסברה, אולם כאשר נוצר הצורך הפניה מועברת ומטופלת דרך הרשויות.