חזון האגודה

"האגודה פועלת לשיפור איכות החיים של אנשים עם עיוורון, הנעזרים בכלבי נחייה בריאים ומטופלים כהלכה, ומובילה ליצירת חברה ישראלית תומכת ונגישה, בה ישתלב האדם וכלבו באופן מלא תוך הפריה הדדית."

חברים מספרים על הכלבים

"... אכן מאותו יום, גמלה בליבי ההחלטה לנסות ולהשתמש בכלב נחייה. למרות שכילד פחדתי מכלבים, הרציונאלי גבר על האמוציונאלי והתחלתי בתהליך הקשה והמייגע אז, באמצע שנות ה-70, לעבור קורס ולקבל כלב נחייה מתאים."

פרויקט חינוך למודעות

פרויקט חינוך למודעות צמח מתוך הצורך בפעולה אקטיבית מצד חברי האגודה, על מנת להשתלב בחברה הישראלית ולהתקבל על ידה כשווים.
קרא אודות הפרויקט
פניה לקבלת מידע ותאום הרצאות
בזכות תרומת קרן תד אריסון